DOTACJE UE

SMR Polska Sp. z o.o. Beneficjentem
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


SMR Polska Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.03.04.00-12-0388/20-00 o dofinansowanie
projektu pn.
Dotacja na kapitał obrotowy dla SMR Polska Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie
programu nr SA.57015 (2020/N).
Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 183 491,31 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 183 491,31 zł.